วงจรรายได้

วงจรรายได้ (Revenue Cycle) คือ กระบวนการกิจกรรมการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่การขายจนสิ้นสุดที่การรับเงิน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การให้สินเชื้อ การจัดการวางบิล การจัดส่ง คลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การรับเงิน บัญชีลูกหนี้การค้าและการจดบันทึกบัญชีแยกประเภท โดยส่วนใหญ่ธุรกิจมักจะดำเนินการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อมากกว่าเงินสด ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับวงจรอื่นๆ ได้ดังนี้

วงจรรายได้ _Revenue Cycle_

เดชา โพธิรักษ์

About these ads
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การบัญชี คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s